Výstavy

05. 04. – 25. 04. 2010

VŠVU – FENOMÉN GEMER 2009

Fotografie albumu: Mária Baloghová