Kurá­tor­ka: Lýdia Jer­gu­šo­vá — Vyda­re­ná

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá