Výstavy

24.08. – 13.09. 2015

Jozef Gočár / Otakar Novotný

0 k 135. výročiu narodenia dvoch architektov – predsedov S.V.U. Mánes

 

Kurátor: Tomáš Novotný

 

Fotografie albumu: Andy Kozárová