Výstavy

26.03. – 13.04. 2014

JUNIOR DESIGN FEST

Druhý ročník Junior Design Fest 2014 je medzinárodná súťažná prehliadka prác stredných umeleckých škôl z Čiech, Slovinska, Maďarska, Rakúska a Slovenska so zameraním na produktový dizajn a dizajn vizuálnych komunikácií. Záštitu nad podujatím prevzali minister školstva p. Dušan Čaplovič, župan BSK p. Pavol Frešo a primátor Bratislavy p. Milan Ftáčnik. Študentské práce hodnotila odborná porota pod vedením rektora VŠVU p. Stanislava Stankóciho.

 

Organizátor: ŠUV Josefa Vydru

 

Vystavujúce školy: Ľubľana, Budapešť, Graz, Ostrava, Uherské Hradiště, Světlá nad Sázavou, Valašské Meziříčí, Košice, Ružomberok, Levice, Tenčín, Kremnica, Lednické Rovne, Bratislava

 

Fotografie: Andy Kozárová