Orga­ni­zá­tor: Spo­lok výtvar­ní­kov Slo­ven­ska, Mária Hor­vát­ho­vá

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá