Výstavy

10.04.2008

Violončelový recitál Eugena Procháca

(Tadeáš Salva, Jozef Sixta, Iris Szeghy, Marián Lejava, Lucia Papanetzová, Lucia Koňakovská, Karine Sarkisian)

Organizátor: SOOZVUK

Fotografie albumu: Mária Baloghová