Výstavy

7.9.-25.9.2021
Veľká sála

SLOVENSKÁ MEDAILA 2016 – 2020 / 30 ROKOV ZDRUŽENIA MEDAILÉROV SLOVENSKA

Kurátorky výstavy: Magdaléna Kamhalová, Mária Horváthová

Vystavujúci autori, členovia ZMS:

JOZEF BARINKA, ROZÁLIA DARÁZSOVÁ, ALOJZ DRAHOŠ, VLADIMÍR DURBÁK, EVA DUŠENKOVÁ, ONDREJ ĎURIAN, GABRIELA GÁSPÁROVÁ-ILLÉŠOVÁ, EVA HARMADYOVÁ, MIROSLAV HRIC, PAVEL KÁROLY, JÁN KORKOŠ, MILAN KOŽUCH, DUŠAN KRÁLIK, MILAN LUKÁČ, KLIMENT MITURA, ŠTEFAN NOVOTNÝ, MÁRIA POLDAUFOVÁ, MARIÁN POLONSKÝ, BRANISLAV RÓNAI, MIROSLAV RÓNAI, JURAJ SAPARA, LADISLAVA SNOPKOVÁ, IMRICH SVITANA, ALEXANDER VIKA

Hostia Združenia medailérov Slovenska:

STANISLAV KIČA, MILAN STRUHÁRIK

In memoriam:

JOZEF KAROL HÖGER, ŠTEFAN HUDZÍK, LADISLAV PRÍTEL