24.8. — 11.9.2022 Veľ­ká sála

Kurá­tor: Andrej Botek

Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Ani­ta Bar­tos, Deni­sa Ole­xa Bog­da­lí­ko­vá, Zuza­na Augus­tí­no­vá Bote­ko­vá, Andrej Botek, Andrej Wsól, Jozef Hobor, Milan Flaj­žík