31.5. — 19.6. 2022 Veľ­ká a Kamen­ná sála

Kurá­tor­ka: Emöke Var­go­vá

Archi­tekt výsta­vy: Ondrej Zachar

Sprie­vod­ný prog­ram: 10.6.Haimoni Bal­ga­vá — hudob­né variá­cie a Žofia Dubo­vá — autor­ské číta­nie