Kurá­tor­ka: Dana Dori­co­vá

Foto­gra­fie albu­mu: Andrea Kozá­ro­vá, Michal Dareb­ný