Výstavy

11.-31.3.2019
Veľká sála

PAVEL MAŇKA 90

Kurátorka: Ľuba Belohradská

Koncepcia, dizajn priestoru a grafika: Soňa Sadilková

Podujatie z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA