Vysta­vu­jú­ci auto­ri: : Nasťa Ben­dže­lo­vá, Mag­da Lehot­ská, Eva Mel­ko­vi­čo­vá, Karol Pru­dil a ďal­ší Kurá­tor: Klá­ra Kubí­ko­vá

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá