Výstavy

18.11. – 21.12. 2008

MOST PRE PEŠÍCH CEZ DUNAJ

Organizátor: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave – Katedra architektonickej tvorby

 

Fotografie albumu: Mária Baloghová