Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Zuza­na Bra­ni­šo­vá, Žofia Dubo­vá, Šte­fan Oslej, Vero­ni­ka Selin­ge­ro­vá, Ive­ta Toma­no­vá, Valé­ria Zacha­ro­vá (Víťa­zi Bie­ná­le SVÚ 2015 a 2016)

Spo­lu­or­ga­ni­zá­tor: Vero­ni­ka Far­kas

Kurá­tor­ka: Bohun­ka Zame­co­vá