Orga­ni­zá­tor: Nadá­cia Memo­ry a Slo­ven­ská výtvar­ná únia

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá