Výstavy

14.05. – 02.06. 2008

Nový priestor, nová hra

súčasná slovenská scénografia a súčasná dráma

Eva Rácová, Pavol Andraško, Tom Ciller, Jerguš Opršal

Organizátor: Divadelný ústav Bratislava

Partner: Slovenská výtvarná únia

Odborná koncepcia: Romana Maliti

Grafická koncepcia: Ján Triaška

Realizácia: Miroslav Daubrava

Realizácia výstavy v rámci 4. ročníka festivalu inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA

Fotografie albumu: Mária Baloghová