Výstavy

17.8.2020 - 6.9.2020
Kamenná sála

VALÉRIA ZACHAROVÁ – Mea natura picta

Výstava fotografií spojená s premietaním poémy Henricha Brodyho

Kurátorka: Veronika Marek Markovičová