Spo­loč­nos­ti voľ­ných výtvar­ných umel­cov

 

Kurá­tor­ky: Dag­mar Srnen­ská, Len­ka Báto­ro­vá

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá