20 rokov obno­ve­nej verej­nej čin­nos­ti spol­ku

 

Kurá­tor: Vác­lav Špa­le

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andrea Kozá­ro­vá