Orga­ni­zá­tor: Ume­lec­ká Bese­da Slo­ven­ská

Kurá­tor: Dušan Roll

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá