1.11. — 19.11.2023

Veľ­ká sála:
Mary­am Firu­zi — Číta­nie v tehe­rán­skych uli­ciach
Kurá­to­ri: Lois Lam­mer­hu­ber, Flo­ren­ce Drou­het

Gohar Dash­ti - Frag­men­ty spo­mie­nok
Kurá­to­ri: Lois Lam­mer­hu­ber, Flo­ren­ce Drou­het

Kamen­ná sála:
Miro Nôta — Por­tré­ty
Kurá­tor: Juraj Moj­žiš

Foy­er:
Gab­rie­le Cec­co­ni — Kra­ji­na utr­pe­nia
Kurá­to­ri: Lois Lam­mer­hu­ber, Flo­ren­ce Drou­het