Výstavy

19.11. - 2.12.2020
Veľká sála

PRO SCENA – Magický svet za oponou

Kurátor výstavy: Mgr. art. Miroslav Daubrava  ArtD.

Manažér, produkcia výstavy: Mgr. art. Naďa Šimunová

Grafická spolupráca: Ing. arch. Ľubica Balogová

 

Tento projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Zbierkové predmety zapožičal Divadelný ústav – Múzeum Divadelného ústavu

Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.