Kurá­tor­ka: Ľuba Kudo­lá­ni­ová

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá