Výstavy

4.11.-24.11.2021

8. BIENÁLE FORMA 2021 (PREŠOV)

Krajská galéria Prešov, Hlavná 51, Prešov
4. – 28. november 2021

Galéria UMELKA, Dostojevského rad 2, Bratislava
2. december 2021 – 9. január 2022

Počet prihlásených autorov: 41
Počet vybraných autorov: 25
Kurátor výstav: Miroslav Daubrava
Porota: Astrid Derfiňáková, Pavol Choma, Alžbeta Malíková, Zuzana Lapitková, Zuzana Šidlíková

Vystavujúci autori: Edita Hertl Balážová, Zuzana Augustínová Boteková, Michaela Bujňáková, Pavol Capík, Jozef Ciller, Blanka Cepková, Erich Černaj, Mária Čorejová, Erika Gregušová, Peter Humaj, Blanka Kästová Burgerová, Dušan Křístek, Daria Kminiaková, Kristína Ligačová, Jana Maderová, Peter Murín, Zlatica Jurisová Plešková, Martina Solárová – Paule, Soňa Sadilková, Verner Scheibenreif, Jena Šimková, Naďa Šimunová, Petra Štefánková, František Tomík, Andrea Vonkomerová

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Virtuálna priehradka bola vytvorená a je Vám sprístupnená vďaka podpore grantov EHP a štátneho rozpočtu SR v rámci projektu s názvom „Umelka – moderné centrum umenia a komunity (UMELKA)“, kód projektu CLT01010.