GRAND PRIX — Tibor Uhrín

Cena Slo­ven­skej výtvar­nej únie — Andrea Péz­man a Kris­tý­na Špa­ni­he­lo­vá

 

Tri ceny

 

Kurá­to­ri: Sil­via Kli­máč­ko­vá, Zuza­na Labu­do­vá, Mária Nepšin­ská

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andrea Kozá­ro­vá