Výstavy

2.3. - 15.3. 2020
Kamenná sála

ADRIENA KUTÁKOVÁ – Vrstvy zeme

Kurátorka: Ivica Vidrová

Hudobný program: Eva Kelešiová