Výstavy

28.02. – 18.03. 2012

ASIMILÁCIA VS ORIGINÁL – Transmediálny priestor grafiky

(VŠVU Bratislava a Akadémia umení Banská Bystrica)

 

Autor projektu: Igor Benca

Kurátorka:  Alena Vrbanová

Fotografie albumu: Andy Kozárová