Orga­ni­zá­tor: OZ pAR­Ty

Kon­cep­cia: Sabi­na Jan­ko­vi­čo­vá, Deni­sa Rakos­ký, Tatia­na Majer­ská

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá