Socha ako objekt / Objekt ako šperk

Výsta­va bola súčas­ťou pro­jek­tu Socha a objekt XIX.

 

 

Kurá­tor­ka výsta­vy: Adrie­na Peká­ro­vá

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­va, Ondrej Rudav­ský