22.11. — 10.12.2023 Veľ­ká sála


Kurá­tor­ka: Mgr. Zuza­na Šuja­no­vá