Kurá­to­ri:
Juraj Čar­ný, Alen­ka Gre­go­rič, Lej­la Hodžić, Dejan Kalud­je­ro­vić, Boris Kos­ta­di­nov, Micha­e­la Ped­rats­cher, Peter Srag­her, Lei­la Topić
Orga­ni­zá­tor:
Siemens_artLab, BA-CA Art­fo­rum, HVB Bank

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá