Orga­ni­zá­tor: PER SPECTRUM

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá