Kurá­tor­ky: Judi­ta Csá­de­ro­vá, Bohun­ka Zame­co­vá

Foto: Jena Šim­ko­vá