Výstavy

18.04. – 30.05. 2008

Anima mundi / Duša sveta

Organizátor: Ágnes Schramm, Združenie šperkárov AURA

Kurátor: Mária Nepšinská

Fotografie albumu: Mária Baloghová