Výstavy

28.04. – 17.05. 2009

Miodrag Tabački – Človek divadla Juraj Fábry – Scénografia

Organizátor: Divadelný ústav Bratislava

Partner: Slovenská výtvarná únia

Realizácia: Viera Burešová, Miroslav Daubrava

Realizácia výstavy v rámci 5. ročníka festivalu inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2009

Fotografie albumu: Mária Baloghová