ReSculpture.sk

Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Andrej Csil­lag, Eva Masa­ry­ko­vá, Jozef Kuri­nec, Karin Patú­co­vá-Lun­te­ro­vá, Mar­tin Kubi­na, Mar­tin Ščep­ka, Mar­ti­na Matú­šo­vá-Zima­no­vá, Michal Šuda

Kurá­tor výsta­vy: Roman Pope­lár

 

Slo­ven­ská medai­la 2005 — 2010

Kurá­tor­ka výsta­vy: Ľuba Belo­hrad­ská

 

Petar Bari­sic (HR)

Yuka Kawai (JAP)

Foto­gra­fie albu­mu: Dáša Bar­te­ko­vá, Andrea Kozá­ro­vá