Tem­né ten­den­cie v súčas­nej slo­ven­skej a čes­kej figu­rál­nej maľ­be

 

Vysta­vu­jú­ci auto­ri:

Matej Fabian (SK), Mar­tin Ger­boc (SK), Jakub Janov­ský (CZ), Jakub Matuš­ka alias Mas­ker (CZ), Marek Orman­dík (SK), Erik Šil­le (SK), Adam Štech (CZ), Lubo­mír Typlt (CZ)

 

Kurá­tor­ka: Kris­tí­na Jaro­šo­vá