MAĽBA — KRESBA — GRAFIKA — DIVADELNÁ A FILMOVÁ TVORBA

Kurá­tor: Bohu­mír Bach­ra­tý

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá