Výstavy

10.-29.8.2021
Veľká sála

MARTA CHABADOVÁ – Prieniky

Kurátorka výstavy: Mária Horváthová