Výstavy

25.03. – 14.04. 2013

JURAJ FLACHÉ

Recherché

Kurátorka: Xénia Lettrichová

Fotografie albumu: Andy Kozárová