Kurá­tor­ka: Ľuba Sucha­lo­vá Hari­cho­vá

Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Mar­ta Balá­ži­ko­vá, Kata­rí­na Beké­ni­ová, Lívia Gré­di­ová Slí­žo­vá, Anna Hola­ňo­vá, Eva Jurá­so­vá, Danie­la Koso­vá Šute­ko­vá, Daniel Marek, Zuza­na Moj­ži­šo­vá Cigá­no­vá, Domi­ni­ka Slád­ko­vá Paš­té­ko­vá, Jose­fi­ne Pav­lik, Rena­ta Reho­rov­ská, Danie­la Réva­y­o­vá Lichar­du­so­vá, Eva B. Lin­har­to­vá, Ľuba Sucha­lo­vá Hari­cho­vá, Gab­rie­la Vere­šo­vá, Ida Vycho­di­lo­vá, Zde­něk Šán­sky