Výstavy

11.8.-29.8.2021
Kamenná sála

ARTTEX – TAPI

Kurátorka: Ľuba Suchalová Harichová

Vystavujúci autori: Marta Balážiková, Katarína Bekéniová, Lívia Grédiová Slížová, Anna Holaňová, Eva Jurásová, Daniela Kosová Šuteková, Daniel Marek, Zuzana Mojžišová Cigánová, Dominika Sládková Paštéková, Josefine Pavlik, Renata Rehorovská, Daniela Révayová Lichardusová, Eva B. Linhartová, Ľuba Suchalová Harichová, Gabriela Verešová, Ida Vychodilová, Zdeněk Šánsky