Výstavy

3 x SÚŤAŽ STARÉ MESTO – Od detailu k celku

18.10. – 30.10.2022

Koncepcia výstavy: Alexander Schleicher, Simona Kolimárová a Kristína Boháčová, Ľubomír Boháč