18.10. — 30.10.2022

Kon­cep­cia výsta­vy: Ale­xan­der Sch­le­i­cher, Simo­na Koli­má­ro­vá a Kris­tí­na Bohá­čo­vá, Ľubo­mír Boháč