Výstavy

7.11.–28.11.2021
Veľká sála a foyer

31. MESIAC FOTOGRAFIE – NOVÁ POST-FOTOGRAFIA

Organizátor: Stredoeurópsky dom fotografie

Kurátorka: Gigliola Foschi

Virtuálna priehradka bola vytvorená a je Vám sprístupnená vďaka podpore grantov EHP a štátneho rozpočtu SR v rámci projektu s názvom „Umelka – moderné centrum umenia a komunity (UMELKA)“, kód projektu CLT01010.