Kurá­tor­ka: Kata­rí­na Kor­co­vá

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá