Výstavy

3.11. – 23.11. 2014

MESIAC FOTOGRAFIE – 24. ROČNÍK

Milota Havránková

Kurátorka: Anna Vartecká

Fotografie: Andy Kozárová