18.4. — 14.5. 2023 Veľ­ká a Kamen­ná sála

Výsta­va a fes­ti­val pan­to­mí­my pri prí­le­ži­tos­ti život­né­ho jubi­lea 85. rokov Mila­na Slád­ka

Kurá­tor­ka: Dag­mar Kudo­lá­ni Srnen­ská