Výstavy

MILAN SLÁDEK – MÍM

18.4. – 14.5. 2023 Veľká a Kamenná sála

Výstava a festival pantomímy pri príležitosti životného jubilea 85. rokov Milana Sládka

Kurátorka: Dagmar Kudoláni Srnenská