11.7. — 31.7. Veľ­ká sála

Kurá­tor­ka: Luj­za Koto­čo­vá

Otvo­re­nie: Mar­tin Ciel