Výstavy

7.2. - 25.2.2018

MARTIN DZUREK – DO TERAZ

Kurátorka: PhDr. Dagmar Kudoláni Srnenská, PhD.

Výstava predstavuje výber z polymuzickej tvorby Martina Dzureka z obdobia rokov 1991 až 2018 – interaktívne inštalácie a performance, v ktorých ide o prepojenie viacerých umeleckých médií ako je hudba, divadlo, fotografia, literatúra, video, no predovšetkým jeho sochársku tvorbu. Umelecká tvorba Martina Dzureka (1973) sa vyvíjala v priebehu niekoľkých desaťročí, jeho výtvarný prejav je bohatý a širokospektrálny. Popri sochách komorného charakteru je neoddeliteľnou súčasťou tvorby aj monumentálna plastika, rôzne inštalácie a performance. Dostal niekoľko ocenení za realizácie v architektúre a verejnom priestore, predovšetkým monumentálny oltár ECAV v kostole v Krpeľanoch (2011), objekt Puzzle pri Dome umenia Piešťany (2012), Pamätník Martina Rázusa v Bratislave (2013), Pamätník misionárom v Nitre (2015), Pamätník k 500. výročiu reformácie v Trenčíne (2017). Vystavuje na viacerých samostatných a kolektívnych výstavách doma a v zahraničí, zúčastňuje sa na slovenských a medzinárodných sympóziách, je členom viacerých výtvarných umeleckých spolkov na Slovensku. Od roku 2004 spolupracuje ako dobrovoľník s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, kde vedie výtvarný ateliér. V roku 2007 založil výtvarnú skupinu Svetlo, ktorej členmi sú ľudia nevidiaci a slabozrakí. V ostatných rokoch sa jeho výtvarné aktivity rozšírili o interaktívne inštalácie a performance, v ktorých sa spája hudba, divadlo, fotografia, literatúra a video. Pri prepojení týchto viacerých umeleckých médií rád využíva netradičné miesta a spoluprácu s inými autormi a tvorcami. K tým významnejším radíme predovšetkým inštaláciu realizovanú v jednom z najstarších kostolov na Slovensku – v Drážovciach pri Nitre pod názvom Ak chceš (2013), kde spolupracoval s A. Bučko (spev) a M. Kmeťkovou (harfa). Ďalšiu inštaláciu sôch a objektov spojil s originálnymi gitarovými improvizáciami A. Šebana inšpirovanými práve sochami M. Dzureka. Toto jedinečné podujatie sa uskutočnilo v koncertnej sieni Klarisiek v Bratislave pod názvom Ľudia by mali vedieť, čo chcú (2014). Polymuzický projekt nazvaný Gesamtkunstwerk -Kompozícia pre 12 objektov a jedno prázdne miesto (2014)
mal svoju premiéru v Pezinku. M. Dzurek vytvoril inštaláciu a objekty, P. Lančarič koncept a réžiu, P. Pavlac dramaticky text, V. Šarišský hudbu, A. Balco fotografie a hercami v tomto projekte boli P. Vajdová a K. Mikulčík. Veľmi úspešnou performance bolo Smetisko – Súlad (2015), ktoré sa realizovalo na skládke odpadu v Dubovej. Jeho inštalácia a samotný dokumentárny záznam sa predstavil na festivale Biela noc v Bratislave a bol vybraný na VI. Bienále voľného výtvarného umenia v Turčianskej galérii v Martine (2016). Autor pre túto inštaláciu pripravil koncept a objekt, P. Pavlac text, A. Balco fotografie a J. Šteinecker video. Pre festival Biela noc v Bratislave (2016) realizoval performance Odomykanie, jeho dielom bol koncept a samotný objekt, D. Pastirčák dodal text, Pjoni hudbu. Táto performance sa konala v kaplnke Sv. Jána pri Františkánskom kostole v Bratislave, neskôr v priestore A4 v Bratislave, kde sa s hudobnou improvizáciou predstavili J. Ľupták, E. Šušková, R. Pospiš a R. Harvan. Reprízu mala aj v Nemeckom evanjelickom kostole v Modre v spolupráci s D. Pastirčákom za textovú časť a zoskupenie Polajka prispelo hudobnou improvizáciou. Na festivale Biela noc v Bratislave sa o rok neskôr (2017) predstavil svojim konceptom a objektom na performance pod názvom Odpusti si. Konalo sa v kaplnke Sv. Jána pri Františkánskom kostole, kde opäť spolupracoval po textovej stránke s D. Pastirčákom, ale aj s Z. Horňákovou, za hudbu spolupracovala S. Michalidesová.

Výstavný projekt Do Teraz z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotografie albumu: Daniel Arthur Michalica, The Vision Photos