Výstavy

05.02. – 28.02. 2008

Nájdený nový vírus

Katedra maľby – Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici

Fotografie albumu: Mária Baloghová