Kurá­to­ri: : Xénia Lett­ri­cho­vá a Kin­ga Sza­bó­o­vá

Ude­le­né ceny:
GRAND PRIX – Roman Hrč­ka – die­lo: „FRAGILE“
a dve­CE­NY – Peter Rol­ler – „Obyd­lie tmy“
Jozef Srna ml. – „Demon­štrant“

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá